Projektblogg

På förekommen anledning förtydligar här Sockenföreningen om vikten av att vi som fastighetsägare märker ut kablar, rör och div nedgrävda saker på våra hustomter inför tomtschaktning.

Läs mer →

Den här veckan påbörjar Eltel schakt av stamnätet i Gryttom och Norra Värmeln. Planen är att börja i Sandviken och längst söder ut på Skärmnäs. Eventuellt kan vissa vägar behöva spärras av tillfälligt p.g.a. säkerhetsskäl. Vi hoppas de boende har överseende med eventuella besvär. Trevlig sommar!

Läs mer →