Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2021

Välkommen på föreningsstämma måndag 22 mars klockan 18!

Hej alla medlemmar i Brunskogs fiberföreningar!

Det är dags för genomförande av föreningsstämmorna i våra fiberföreningar. I år genomförs de redan den 22 mars! Orsaken till det tidiga genomförandet är att vi vill kunna genomföra den planerade fusionen av samtliga föreningar till en enda så tidigt som möjligt under verksamhetsåret.

Fusionsplanen antogs redan vid förra årets föreningsstämmor. Efter det har planen registrerats hos Bolagsverket i oktober 2020. Den registrerade fusionsplanen har varit publicerad på föreningens hemsida sedan november 2020.

Den hos Bolagsverket registrerade fusionsplanen skall nu också antas av samtliga fiberföreningars föreningsstämmor. Det är exakt samma innehåll som i den plan som antogs vid förra årets föreningsstämmor. För en korrekt handläggning skall den ändå antas vid årets föreningsstämmor.

Observera att årets föreningsstämmor genomförs utomhus vid Skutboudden. Orsaken till detta förfarande är den pågående coronapandemin. Vi kommer att vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för ett tryggt genomförande.

Använd gärna möjligheten att utfärda fullmakt för Ditt deltagande till någon granne/medlem som kommer att närvara. Fullmaktsblankett sänds per mail tillsammans med andra stämmohandlingar.

Här kan du ladda ned kallelse och dagorning för föreningsstämmorna »

Hjärtligt välkomna!

Brunskog 7 mars 2021

Styrelserna för fiberföreningarna i Brunskog