Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


JUL OCH NYÅRSHÄLSNING med lite praktisk och viktig information

Nu har det snart gått ytterligare ett år för oss alla. Som fiberförening lägger vi snart det första hela verksamhetsåret i drift bakom oss. Vi kan se tillbaka på lyckat år. Det har varit väldigt få driftstörningar och det är ett mycket gott betyg åt den kvalitet som vi har på fibernätet fram till våra fastigheter. Vi tror oss också veta att de allra flesta är nöjda med sina val av tjänsteleverantör. Och på tal om tjänsteleverantörer, Telia kom in som leverantör i början av året. Det var ett genombrott. Telia och några andra ”stora elefanter” var från början inte speciellt intresserade av oss på landsbygden. ”Potentialen var inte tillräckligt stor”, hette det. Men nu är det annat ljud i skällan. Med den ökade digitaliseringen inom många områden, handel, banktransaktioner, sjukvård, äldreomsorg, skola med flera, så är nu även vi på landsbygden hett villebråd. Det innebär också att vi som förening och ägare av ett eget fibernät är intressanta att prata med. Vi har under året sett fiberföreningar i andra delar av landet sälja sitt nät till en större aktör. Priserna för försäljningen har varierat, men en sak har alla försäljningar gemensamt. De har fått bra betalt för sina nät! Det innebär också för oss, om vi skulle komma på tanken att sälja, att vi kan påräkna en god slant för vårt nät. Varför då? Jo, vi är en stor förening med många anslutningar, vi har en hög anslutningsgrad vilket innebär låga tilläggsinvesteringar för en framtida köpare, vi har ett stabilt och robust nät med hög kvalitet. Det är i denna förening som Du är medlem i och som Du har ett andelsbevis i. 

Ditt andelsbevis är det avtal som Du ingick med föreningen innan vi gick igång med byggandet av fibernätet. Dokumentet heter Ansökan om medlemskap i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk förening, organisationsnummer 769631-2458 och Avtal om anslutning till föreningens fibernät för bredband. Håll reda på det dokumentet! Det är en värdehandling och det kommer att innebära återbäring på den investering som Du har gjort i bygdens fibernät den dag vi säljer nätet till annan aktör. Har Du förvärvat en fastighet under det senaste året (eller under 2017), så borde Du ha tecknat avtal med säljaren och undertecknat en handling som heter Avtal gällande överlåtelse av andel i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk förening. Du borde också ha ansökt om medlemskap i föreningen med ett dokument som heter Ansökan om medlemskap i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk förening, organisationsnummer 769631-2458 i samband med förvärv av fastighet som är ansluten till föreningens fibernät. Har Du inte gjort detta, så hör av Dig till någon av oss i styrelsen, så hjälper vi till så att dessa handlingar kommer till stånd. Här kommer några kontaktuppgifter: 

Thomas Sigfridson, ordf, thomas.sigfridson@outlook.com, mobil: 070 662 93 73

Bo Skålén, vice ordf, bo.skalen@gmail.com, mobil: 070 568 29 92

Vi har under året skickat fakturor på Drift- och Underhållskostnad av föreningens fibernät. Vi behöver hålla fibernätet i ett driftsäkert skick. Alla som är medlemmar bidrar till detta genom att betala Drift- och underhållsavgiften, oavsett om man har kopplat upp sig med bredband, TV eller telefoni. Det är fibernätet som skall underhållas, inte bara Din eventuella anslutning, och i det är Du en delägare. Den dagen föreningen säljs, så kommer det att bli en god avkastning på Din ägarandel.

Styrelsen har under året också fört diskussioner med Arvika Kommunnät AB om att få en skälig andel av den ersättning som bredbands-, TV-kanals- och telefonileverantörer betalar till Arvika Kommunnät AB för att de har möjlighet att leverera tjänster till Dig. Vi har kommit en bra bit på väg i den diskussionen och vi hyser gott hopp om att bli överens i denna ersättningsfråga i början av nästa år.

Och till Dig som ännu inte beställt någon bredbandstjänst. Gör det! Du har pengar att spara. Besök siten www.anslutarvika.nu Där kan Du fynda!

Med denna lilla lägesrapport från ”vardagen i en fiberförening” vill vi från styrelsen för Fiber i Brunskog tillönska Dig en riktigt God fiberrik Jul och Ett lika Gott fiberrikt Nytt År!