Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Angående förseningar i Fåläggen, Åmot och Årnäs

Här följer en dagsfärsk information från veckans byggmöte mellan Fiber i Brunskogs styrelse och entreprenören Eltel.

Än en gång har de tidigare angivna tidplanerna spruckit. Men, det finns tydliga skäl till att det är som det är och skälen ligger på "tredje part". Det är tre av varandra oberoende orsaker.

  1. I området Fåläggen väntar vi på att Arvika Kommunnäts nodhus skall få strömförsörjning. Något har uppenbarligen gått snett i beställningen av strömförsörjning mellan Arvika Kommunnät och Fortum. Nu jagar man en så snabb lösning som möjligt.
  2. I Åmotområdet fick vi inte tillåtelse av Länsstyrelsen att "gå" i älven. Alternativet var då att gå via bron och för detta krävs tillstånd av Trafikverket. Detta tillstånd kom sent omsider i slutet av förra veckan. Denna vecka påbörjas slutförandet av kanalisationen och skall vara klart i nästa vecka.
  3. I området vid Årnäs har det varit omöjligt att borra sig under riksväg 61. Flera försök har genomförts utan att man har lyckats komma igenom. Nu försöker man en bit längre bort längs 61:an och förhoppningsvis kommer vi att komma igenom denna gång. Därefter kommer alla fastigheter att kunna anslutas. Någon exakt tidplan kan inte anges, men fastigheterna kommer att anslutas så fort borrningen har lyckats.

Thomas Sigfridson
Ordförande Fiber i Brunskog