Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Nyhetsbrev september 2017

Nu börjar vi närma oss slutet på vårt fiberbygge. Slutet på bygget, men början på en digital resa som kan bära långt för oss. Genom vår satsning på att bygga fibernätet kommer vi att ha möjlighet att kommunicera med de flesta, om det mesta!

Dagsläget

All kanalisation är genomförd idag. Det innebär att all grävning längs vägar, skog och fält är slutförd. Det återstår några få tomtschaktningar. Det som nu återstår är en del kundinstallationer (dvs att få boxarna inkopplade i husen) inom Vikene, Fåläggen och Finnebäck. Det återstår också några borrningar under riksväg 61, men de skall vara klara inom någon vecka från nu.

Enligt de senaste uppgifterna från vår leverantör, så kommer samtliga hushåll inom Fåläggen och Vikene att vara färdiginstallerade senast den 9 oktober och inom Finnebäck gäller senast den 16 oktober. Låt oss hoppas att dessa datum nu håller.

Vägbesiktningarna är nu slutförda i samtliga områden. Entreprenören håller på att åtgärda besiktningsanmärkningarna och samtliga åtgärder skall vara klara innan slutbesiktningen som beräknas ske i november.

Önskemål om nya anslutningar

Föreningen har under hösten fått förfrågningar om det är möjligt att ansluta nya fastigheter till fibernätet i dagsläget. Ja, det är möjligt. I det fall stamledningen går förbi aktuell fastighet (eller i dess absoluta närhet) är det möjligt. Kostnaden är insatskapital 12 000 kronor + 4 000 kronor exkl moms, 5 000 kronor inkl moms. Den extra kostnaden utgör kostnader för omdirigering av maskiner, utrustning och extra arbetstid för tillkommande installationer. Detta är möjligt t o m 30 oktober i år. Efter detta datum finns inga maskiner inom vårt område och vi har heller inga möjligheter att få statligt stöd för installationer efter detta datum. Kostnaden efter detta datum blir uppskattningsvis mellan 30 000–40 000 kronor. Hjälp till att sprida denna information till de som idag inte är medlemmar, men som kanske går i tankar att bli det.

När får jag min installation gjord?

Eltel kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för installationen som passar dig.

Hur vet jag när jag kan beställa bredband, telefoni och TV?

När strömkabeln till tjänstefördelaren (den stora boxen) sitter i väggen ska det lysa i lamporna enligt bilden nedan.

Det är två gröna lampor och en orange som skall lysa med texten "Power, Status och WAN". Ser det ut så, innebär det att du fått en färdig installation och att du kan börja beställa tjänster.  

Övriga lampor kommer tändas när utrustning kopplas in i tjänstefördelaren, till exempel en dator eller tv-box.

Tjänstefördelare

 

Hur beställer jag tjänster?

För att beställa tjänster måste du koppla in en dator till nätverksuttaget på tjänstefördelaren. Då kommer du per automatik in på den sidan du kan beställa tjänster på www.valjtjanst.se. Det du då behöver göra är att logga in på sidan och skapa en användare för att kunna beställa tjänster.

Du kan också söka på www.anslutarvika.nu. Där finns hela utbudet av leverantörer för bredband, TV och telefoni. På denna sida kan du klicka på respektive tjänsteleverantör och där finna telefonnumret till leverantörernas kundservice. Där kan du beställa den tjänst du vill ha.

Känns det komplicerat, så finns det ett tredje sätt. Du kan vända dig till någon av våra samarbetspartners Euronics, AudioVideo och 42 Store i Arvika för hjälp. De kan guida dig till den leverantör som du önskar beställa tjänster från. Glöm inte att använda den värdecheck som du hittar här nedtill!!

Värdecheck Arvika Kommunnät

Vad gör jag om det inte fungerar vid första driftsättningen?

Då kontaktar du AKNAB på telefonnummer 0570-764076. Anmäl ditt fel, AKNAB kontrollerar och vidarebefordrar felanmälan till vår entreprenör Eltel vid behov.

När du har kommit i gång och något fel uppstår i ett senare skede skall felanmälan göras till din utvalde tjänsteleverantör

Din mailadress

I vårt samarbete med Arvika kommunnät AB, så vill de ha tillgång till din mailadress. Föreningen har i många fall redan din adress, men vi får inte skicka den vidare utan ditt medgivande. Personuppgiftslagen, PUL, vill värna om din integritet och det är förståeligt. Vi har i mail tidigare i år bett om ditt tillstånd att vidareförmedla mailadressen. Är du osäker på om du gett ditt tillstånd, maila då till info@fiberibrunskog.se med texten "JA, Fiber i Brunskog får förmedla min mailadress till Arvika Kommunnät AB".

Byter Du mailadress

Byter du mailadress och fortsatt vill ha information så glöm inte att meddela den nya adressen till info@fiberibrunskog.se.

Håll Dig informerad

Vi kommer under hösten och även längre fram i tiden att informera om drift- och underhållsfrågor, nya tjänsteleverantörer m m via olika medier. Det kommer att bli via mail, föreningens hemsida www.fiberibrunskog.se och Facebook. Så, titta i din mailbox då och då, gå upp på nätet och besök föreningens hemsida eller titta in på föreningens facebooksida.

/Styrelsen Fiber i Brunskog