Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Vi närmar oss slutet – här är tidplanen för inkoppling

Hej alla glada och förväntansfulla medlemmar i Fiber i Brunskog!

Vi närmar oss sakta men säkert slutet av grävningsarbetena för kanalisationen av fiber. Det är ett stort projekt som har haft sina utmaningar att tampas med. Det kom en vinter och med den tjälen i markerna. Det gick inte så bra för en av Eltels underentreprenörer och det blev konkurs. En del arbeten har inte motsvarat föreningens högt ställda krav på kvalitet. Men, hela tiden för föreningens styrelse en dialog med entreprenören Eltel kring det som fungerar och framförallt det som inte fungerar. En gång i månaden har vi byggmöten där status i projektet stäms av. Projektet ÄR försenat, men vi kommer att gå i mål under hösten och vi kommer att göra det med kostnader som håller sig inom de budgeterade ekonomiska ramarna. Och vi kommer att ha oberoende besiktningsmän som kommer att säkerställa att arbeten har utförts inom angivna kvalitetsnormer. 

Till dags dato är det ett 40-tal av föreningens medlemmar (vi är ca 730 medlemmar!) som har kunnat "tända upp" fibern, men det kommer att bli fler inom kort. Stamfibern är svetsad och det innebär att det hänger på Eltels kapacitet när vi blir fler som kan njuta av bredband och TV via "egen" fiber.

Vi har äntligen uppdaterat tidplanen för projektet. Ni kan se tider här nedan. Låt oss hoppas att den inte behöver revideras ytterligare.

Fiberdragning klart och beställning av tjänster kan ske:

 • Edane: v 30
 • Furtan: v 33
 • Fåläggen: v 36
 • N:a Värmeln: v 30
 • Vikene: v 33
 • Finnebäck: v 41

Av tekniska skäl så kommer inte alla i området att kopplas in samtidigt så det kan vara någon vecka plus eller minus på angivna tider. Alla kommer att få meddelande via mejl eller SMS när beställning kan ske.

Besiktning av vägar kommer att ske enligt följande:

 • Fåläggen: v 28
 • N:a Värmeln: v 28
 • Edane: v 31
 • Vikene: v 31 
 • Furtan: v 33
 • Finnebäck: v 34

Kallelse kommer att skickas ut till berörda vägföreningar och privatpersoner. Målsättningen är att besiktningen tar en dag per område. Det kommer inte gå att bestämma en speciell tid utan vi kommer att upprätta en turordning för besiktningarna.  Närmare besked om tider kommer att framgå av kallelsen till respektive besiktning. 

Styrelsen vill tillönska Er alla en glad, härlig och varm sommar!