Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


4G istället för fiber? Telia miljardsatsar!

Ska vi vänta på att 3G- och 4G-näten byggs ut istället för att investera i fiber nu när Telia satsar miljarder på mobilnäten?

I maj meddelande Telia att man har som mål att 99 procent av befolkningen ska få tillgång till 4G där de bor under 2014 och man lovar även att förbättra 3G-täckningen. Detta ska uppnås genom att uppgradera hela det befintliga GSM-nätet till den senaste tekniken inom 3G och 4G. 

Parallellt med utbyggnaden av mobilnäten fortsätter Telia fiberutbyggnaden och uppgraderingen av de fasta näten. Sammantaget satsas drygt fem miljarder per år fram till 2015.1

Om Telia håller vad de lovar är detta naturligtvis mycket goda nyheter. Frågan är om detta betyder att man på landsbygden nu kan lägga ned fiberprojekten.

Sveriges bredbandsstrategi – 100 Mbit/s år 2020

I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige. Målsättningen är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 100 Mbit/s är den hastighet man bedömer behövs för att möta en ökad efterfrågan på höga överföringshastigheter för att kunna ta del av mer bandbreddskrävande tjänster. För att uppnå dessa mål krävs en betydande utbyggnad av fibernät, så väl som en uppgradering av både fasta och trådlösa nät.2

Det fasta telenätet avvecklas

Det är fullt sannolikt att huvuddelen av kopparnätet på landsbygden avvecklas till 2020 [...] Ett flertal koppartjänster är redan nu säljstoppade hos Telia/Skanova.
Arvika kommun

På landsbygden dominerar idag bredband via det fasta telenätet. Detta nät håller delvis på att avvecklas eftersom gamla och uttjänta delar av nätet ger alltför höga driftskostnader.2 I Arvika kommuns bredbandsstrategi kan man läsa att det är fullt sannolikt att huvuddelen av kopparnätet på landsbygden avvecklas till 2020. Arvika kommun har därför som ambition att genomföra utbyggnaden av bredband snabbare än vad som anges i regeringens mål. Strategin för att nå målet innefattar att man anslår medel årligen för bredbandsutbyggnad via fibernät. Landsbygden byggs ut med ett antal projekt per år beroende på lokalt engagemang och möjlighet till finansiering.3

Kommer mobilt internet att räcka?

Kan då inte 3G och 4G ses som ett fullvärdigt alternativ till fiber för oss i Brunskog? Nja... Ett av problemen med mobilt internet är att hastigheten som marknadsförs ofta är den teoretiska maxhastigheten. Den faktiska hastigheten varierar stort och påverkas av flera saker, bl.a.:

  • Hur långt från basstationen du befinner dig;
  • Hur många andra användare som är uppkopplade mot samma basstation och delar på kapaciteten;
  • Om du har mycket hinder i vägen, som skog, hus eller berg.

Om man  köper en tjänst som marknadsförts som "upp till 7,2 Mbit/s" (7 200 kbit/s) kan maxhastigheten på uppkopplingen snabbt falla till någon eller ett par hundra kilobit per sekund. Man kan lätt föreställa sig hur det skulle se ut om hela Brunskog skulle övergå till att surfa via en mobil uppkoppling och dela på den kapacitet som finns, oavsett om masterna uppgraderas med senaste tekniken.

Ett annat problem med mobilt internet är att vissa operatörer i sina abonnemangsvillkor har infört ett tak för hur mycket data man får ladda ner under en månad. Om en tjänst skulle ha ett tak på 5 Gbyte per månad och en användare kan komma upp i 7,2 Mbit så skulle denne kunna använda uppkopplingen med maximal hastighet i cirka en och en halv timme per månad. Man kan alltså säga att ett mobilt internet i dagsläget inte är dimensionerat för kontinuerliga nedladdningstjänster som kräver mycket kapacitet.4

Vad säger experterna?

Om det blir som den av regeringen tillsatta satsningen "Bredbandsforum" förutspår, att vi inom en snar framtid kommer att använda internetuppkopplingen även för telefoni och tv-tittande5, samtidigt som huvuddelen av kopparnätet avvecklas, kommer då satsningar på uppgradering och utbyggnad av mobilnätet att räcka till för att ge oss de 100 Mbit/s som regeringen anser vara vad vi behöver? Tyvärr inte. Enligt Post- och Telestyrelsens kalkyler kommer bara några enstaka procent av Sveriges hushåll ha tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling genom anslutning till mobilnäten år 2020, och det gäller framförallt den som bor tillräckligt nära en tätort, medan övriga får förlita sig på fiber6.

4G är ett bra komplement för den som är på resande fot eller av annan anledning inte har tillgång till trådbunden uppkoppling, men ersätter alltså inte en fast anslutning som många tror.Källor:

  1. Telia, "Telia miljardsatsar i Sverige" (maj 2013)
  2. Regeringskansliet, "Bredbandsstrategi för Sverige" (2009)
  3. Arvika kommun, "Bredbandstrategi Arvika kommun" (mars 2013)
  4. PTS, "Hur snabbt kan mobilt internet bli?"
  5. Hela Sverige ska leva, "Vårt ställningstagande om bredband"
  6. PTS, "Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2013:10" (april 2013)