Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Året som gått, 2019

Ja, så har det snart gått ännu ett år. Så även för alla som tillhör Fiber i Brunskog. Det har varit ett år där vårt nät har visat sig vara stabilt och driftsäkert. Några få störningar har det varit, men det har inte berott på vår del av det nät av fiber som vår förening tillhör.

Vårt nät är ju den sista länken i en kedja av aktörer. Vi är uppkopplade till Arvika Kommunnäts fibernät och det nätet i sin tur är sammankopplat med några andra kommuners nät. Ett så omfattande nät behöver då och då ses över och ”uppgraderas” med någon ny programvara. Det var i samband med en sådan ”uppgradering” som vi fick några dygns avbrott i våra leveranser av bredband, TV och telefoni. Men, vår del av nätet har visat sig vara mycket driftsäkert!

Att vara ansluten till ett fibernät börjar snart bli en ”absolut nödvändighet”. Telia har en accelererande takt på avvecklingen av det gamla ”koppartrådsnätet” och många delar av vår socken har berörts eller kommer att beröras av denna förändring i närtid. Då känns det tryggt att vi har vår förening och vårt nät.

Under året har också några nya medlemmar antagits och deras fastigheter har anslutits. Vi har en mycket hög anslutningsgrad av fastigheter redan, framförallt av fastboende, så ökningen är och kommer att vara ganska blygsam i framtiden.

Vi har haft, och kommer att ha, ett nära samarbete med de två andra fiberföreningarna i kommunen, Högerud, Glava och Arvika Kommunnät. Vi använder vår gemensamma styrka i förhandlingar med leverantörer och vi ”pratar med en röst” i våra diskussioner med Arvika Kommunnät. Det är mycket värdefullt.

Vi har påbörjat sammanslagningen av alla våra sex fiberföreningar. Det är inget som kommer att beröra Dig som enskild medlem, men det kommer att förenkla organisation och förvaltning av vår verksamhet.

Föreningens ekonomi är också mycket stabil. Det utgör en stor trygghet att ha den ”bufferten” i det fall det skulle inträffa någon form av haveri. Då har vi möjlighet att åtgärda detta utan att det kostar Dig något extra.

Med förhoppning om att Du är nöjd med Dina abonnemang för bredband, TV och/eller telefoni och att Du har fortsatt nytta och glädje av att vara en del av ”FiberiBrunskogsfamiljen” önskar styrelsen Dig en riktigt

GOD JUL och ETT GOTT NYTT fiberrikt ÅR!