Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Drift- och underhållskostnader och medlemsavgift för 2018

Under september, oktober och november kommer Fiber i Brunskog att skicka ut fakturor till alla medlemmar. Det är fakturor som omfattar avgift för drift- och underhåll av föreningens nät samt medlemsavgift.

Din andel en värdehandling

Alla som är medlemmar har en andel i föreningen. Detta är en ägarandel och är en värdehandling. Värdet på denna andel är samma belopp som betalades för att ansluta Din fastighet till fibernätet, dvs 12 000 kronor. Om allt utvecklas som vi har anledning att tro, kommer värdet att öka under de kommande åren. Det ökade värdet kommer att realiseras vid en eventuell försäljning av fibernätet. Då kommer också en återbetalning av ett sannolikt överskott att ske till alla som är medlemmar.

Avgiften

Avgiftens storlek för drift och underhåll liksom medlemsavgiftens storlek fastställdes vid Fiber i Brunskogs föreningsstämma i juni i år och den gäller kalenderåret 2018 (2017 fakturerades ingen kostnad).

Avgiftens storlek är också densamma i hela Arvika kommun för fastigheter som är anslutna till fibernätet.

Avgifterna skall täcka kostnader för att Arvika Kommunnät sköter föreningens nät och att det skall fungera störningsfritt. Avgiften skall också täcka räntekostnader för det lån som föreningen har tagit för att finansiera byggnationen av fibernätet. De skall också täcka en viss kostnad för att administrera föreningens åtaganden.

Avgiften skall alltså betalas av alla oavsett om fastigheten är uppkopplad till någon tjänsteleverantör eller inte.  

Vi hoppas att denna beskrivning skall förklara varför alla får/fått en faktura och varför alla skall betala för drift- och underhåll av föreningens hela nät.

Med (fiberrika) hälsningar
Brunskog i september 2018
Styrelsen för Fiber i Brunskog