Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Nyhetsbrev augusti 2018 – några tips till dig som är medlem

Här kommer några tips till Dig som är medlem i Fiber i Brunskog!

 1.  Ditt medlemskap i Fiber i Brunskog ekonomisk förening innebär att Du har en andel i föreningen. Den är en värdehandling och är idag värd detsamma som Du betalade när Du ansökte om medlemskap, d v s 12 000 kronor. Håll reda på denna värdehandling (Din ansökan om medlemskap).
   
 2. Om Du skall sälja Din fastighet, så skall Du se till att upprätta en överlåtelsehandling till den kommande ägaren. Se då till att värdebeloppet på andelen, 12 000 kronor, tas med i köpeskillingen. Alla fastighetsmäklare i Arvika har fått ett underlag på en sådan överlåtelsehandling. Dessutom kan Du ladda ner dokumentet här. Kom också ihåg att meddela föreningenom ägarbytet genom att skicka en kopia av överlåtelsehandlingen. Skicka den gärna elektroniskt till thomas.sigfridson@outlook.com.
   
 3. Kom ihåg att till föreningen meddela eventuella förändringar i Dina kontaktuppgifter; adressändring, byte av telefonnummer, byte av mailadress. Dina uppgifter skickar Du till thomas.sigfridson@outlook.com.
   
 4. Om Du får problem med Din bredbandsanslutning, kontakta alltid Din tjänsteleverantör i första hand. Det är tjänsteleverantören som kommer att kontakta Arvika Kommunnät för åtgärdande av eventuella fel. Skulle det ändå inte fungerakan Du ringa Arvika Kommunnäts kundtjänst på telefon 0570-76 40 76 eller skriva till e-post info@anslutarvika.se.
   
 5. När Du skall utföra markarbeten på Din tomt eller på annan del av Din fastighet, kontrollera alltid på www.ledingskollen.se. Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och där finns angivet hur ledningar är dragna. Gå in på sidan, följ anvisningarna och registrera Dig som användare. Följ därefter ytterligare anvisningar så får Du åtkomst till kartor som visar hur ledningarna är dragna. Det säkraste är dock att du begär utsättning av kabeln. Kartunderlaget som inmätningen är inlagt på håller inte alltid så hög noggrannhet så det går att schakta efter.
   
 6. Om Du inte har gjort det än, så rita en enkel skiss över Din tomt och rita in var kanalen med fibertrådarna ligger. Förvara den tillsammans med Din andra värdehandling (medlemsansökan). Den är bra att ha till hands som komplement till www.ledningskollen.se den dagen som Du skall gräva på Din tomt. Du själv är ansvarig för att känna till var ledningen ligger och det är Du själv som står för kostnaden att återställa anslutningen vid en eventuell avgrävning (inom tomtgräns).
   

Något om ekonomin i föreningen

Föreningen har tecknat ett avtal med Arvika Kommunnät gällande drift- och underhåll av föreningens nät. Det är en kostnad som kommer att debiteras Dig som medlem. Vid den senaste föreningsstämman beslöts att varje medlem skall betala 50 kronor/månad (inkl moms) för drift och underhåll. Det är samma kostnad som varje hushåll betalar inom Arvika kommun. Dessutom beslöts att en årsavgift på 100 kronor skall betalas till föreningen (samma beslut i samtliga fiberföreningar inom Arvika kommun).
 
Den totala årskostnaden, 700 kronor, kommer att faktureras Dig under hösten.
 
Det var allt för denna gång! Fortsatt solig sommar,
hälsar Styrelsen för Fiber i Brunskog